Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Φύλλο Ελέγχου Καύσης

Η Κ.Υ.Α. 189533/2011 θέτει όρια σωστής λειτουργίας του συγκροτήματος λέβητα – καυστήρα, γι’ αυτό και οι εργασίες συντήρησης και ρύθμισης των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτηρίων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ή ατμού επιβάλλεται να γίνονται σε ετήσια ή εξάμηνη βάση ανάλογα με την τελική χρήση. Ειδικά, για τις μονάδες με θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 400kW η εφαρμογή της ανωτέρω Κ.Υ.Α. είναι υποχρεωτική σε μηνιαία βάση για την περίοδο λειτουργίας τους.

Κατά τα Π.Δ. 511/77, 97/87 και Π.Δ. 362/01, οι προαναφερθείσες εργασίες είναι εξειδικευμένες και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ από αδειούχους τεχνικούς.Κατά τη χειμερινή περίοδο, ο υπεύθυνος αδειούχος συντηρητής ενημερώνει λεπτομερώς τους πελάτες του για τη λειτουργία του συστήματος – καλοριφέρ με το Φύλλο Ελέγχου Καύσης, το οποίο είναι απαραίτητο να τοιχοκολλείται στο χώρο του λεβητοστασίου.


Υπεύθυνος Αδειούχος Συντηρητής σημαίνει:

  • Εξοικονόμηση καυσίμων έως και 50% 
  • Μείωση των ρύπων - Προστασία του περιβάλλοντος 
  • Εξασφάλιση της αντοχής και της σωστής λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
  • Εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του λέβητά σας με το λιγότερο κόστος (βλαβών - κατανάλωσης) 
  •  Αύξηση της διάρκειας ζωής του λέβητα και του καυστήρα
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

1. Ο υδραυλικός δεν είναι συντηρητής καυστήρων.

2. Ο καυστήρας δεν είναι μια απλή ηλεκτρική συσκευή.

3. Ο συντηρητής του λέβητα - καυστήρα είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος για τη φωτιά και το κύκλωμά της, καθώς και οτιδήποτε υπάρχει στο λεβητοστάσιο.